DG/S/6

Gmina Zelów, Jamborek-Kolonia Karczmy

Działka o pow. 1,71 ha położona w obrębie Jamborek-Kolonia Karczmy, gmina Zelów. Jest to działka leśna (las ok. 50-letni) położona na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego w części na tereny o funkcji letniskowej oraz tereny leśne, przeznaczenie uzupełniające terenu – niska zabudowa o funkcji mieszkaniowej. W aktualnie opracowywanej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego cała działka położona będzie na terenach o funkcji letniskowej i mieszkaniowej. Istnieje możliwość podziału nieruchomości na mniejsze działki. Działka posiada z jednej strony dostęp do drogi krajowej a z drugiej do drogi powiatowej.

 

Cena: 150 000 zł