Wycena Nieruchomości 

 

Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów działu 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy ma prawo szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. W trybie przepisów Art. 7 oraz Art. 240 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czynności szacowania wartości nieruchomości mogą wykonywać wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi.

 

 

Firma "NIERUCHOMOŚĆ" ZBIEGNIEW KULA specjalizuje się w wycenie nieruchomości, a w szczególności wyceny: 

- gruntów,

- budynków, lokali, mieszkań,

- obiektów przemysłowych,

- lasów i pojedynczych drzew,

- nasadzeń, upraw i zasiewów,

- maszyn i urządzeń stale związanych z gruntem 

 

Szacowanie jest to określenie wartości nieruchomości wykonywane najczęściej w celu: 

- zabezpieczenia wierzytelności banków (przy udzielaniu kredytów i pożyczek hipotecznych), 

- ustalenia ceny sprzedaży lub zakupu gruntów, budynków i lokali,

- zniesienia współwłasności lub podziału majątku, 

- postępowania spadkowego, egzekucyjnego lub podatkowego,

- oddania w użytkowanie wieczyste i aktualizacji opłat z tego tytułu,

- naliczenia opłaty adiacenckiej lub planistycznej, 

- wywłaszczenia lub zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli,

- określenia wartości środków trwałych, 

- określenia odszkodowań,

- ustalenia wysokości rozliczeń podatkowych, 

 

Operat Szacunkowy to dokument, który powstaje w wyniku szacowania nieruchomości. Operaty powinny zawsze zawierać elementy określone przez przepisy prawa i Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych. Operat szacunkowy musi być sporządzony w formie pisemnej. Przychodząc do Biura Obsługi Nieruchomości "NIERUCHOMOŚĆ" Zbigniew Kula w celu zlecenia wyceny nieruchomości należy przygotować poniższe dokumenty. Usprawni to w dużym stopniu pracę i tempo wykonania operatu szacunkowego. 

 

Dokumenty niezbędne do wyceny:

 

1. Lokal.

- Aktualny odpis z Księgi Wieczystej.

- Ksero aktu notarialnego.

- Decyzja przydziału lokalu.

 

2. Budynki.

- Aktualny odpis z Księgi Wieczystej.

- Ksero mapy sytuacyjno wysokościowej. 

- Wypis z ewidencji gruntów i budynków. 

- Dokumentacja techniczna związana z budynkiem: projekt techniczny budynku, decyzje pozwolenia na budowę i użytkowanie.

 

3. Działki gruntu.

- Aktualny odpis z Księgi Wieczystej.

- Ksero mapy ewidencyjnej. -

- Wypis z ewidencji gruntów i budynków.

 

Prowadzimy stałą współpracę z:

- Bankami,

- Bankami Hipotecznymi, 

- Urzędami Administracji Samorządowej,

- Inwestorami na rynku nieruchomości,

- Dużymi firmami